Jarla-if-fk

En sajt om fotbollsklubbar och deras betydelse för sporten

Fotbollsklubbar och skötsel av idrottsanläggningar

augusti 9th, 2015

Fotbollsklubbar ansvarar inte bara för de spelare som hör till klubben, utan också för de lokaler och faciliteter som de använder. I vissa fall sträcker sig klubbens ansvar inte längre än att de måste se till att lokalerna används på rätt sätt, och att ingen skadegörelse sker. I andra fall har klubben ett avtal som innebär att de är helt ansvariga för skötseln av faciliteterna i och kring en idrottsanläggning.game-768484_640

Det senare var fallet för IK Kongahälla, som enligt avtal fick betalt av kommunen för att sköta arenan Kongavi och anläggningen runt den. Efter ett flertal bråk mellan fotbollsklubben och den friidrottsförening som också använde arenan sade kommunen dock upp avtalet med klubben. Det berodde delvis på att idrottsklubben var missnöjda med hur fotbollsklubben skötte arenan, och delvis på att kommunen ville hålla nere sina kostnader, och ansåg att de själva kunde sköta arenan för mindre pengar. Från kommunens sida fanns alltså egentligen inga klagomål på klubbens skötsel av arenan; enligt fritidschefen på kommunen, Kjell Persson, var kommunen nöjd med klubbens personal. Uppsägningen av avtalet innebar ett bakslag för fotbollsklubben, eftersom de var tvungna att avskeda alla de anställt för skötseln av anläggningen.

En del av de faciliteter som en fotbollsklubb vanligtvis sköter om är självklart omklädningsrummen för spelarna. Vissa klubbar har privata omklädningsrum som endast klubbens egna lag får använda, medan andra kanske delar omvårdnaden av, och även tillgången till, omklädningsrummen med andra idrottsföreningar som använder anläggningen i anslutning till dem. Efter en fotbollsträning är det viktigt att så snabbt som möjligt komma ur de svettiga träningskläderna och duscha, eftersom man annars kan bli nedkyld och drabbas av en förkylning. Detta kan självklart drabba hela laget, då en spelare tvingas vara frånvarande från träningarna. Därför är det en självklarhet för varje fotbollsklubb att ha ett duschutrymme i omklädningsrummen. Om du är ansvarig för lokalerna eller spelarna i en fotbollsklubb, och behöver installera eller renovera ett duschutrymme, finns badrumsinredning till bra priser på Buildor.se. Som synes i fallet med Kongahälla IK ligger det i klubbarnas intresse att hålla nere priserna för skötseln så mycket som möjligt, och ändå hålla standarden så hög att alla som använder faciliteterna är nöjda. Det är en svår balansgång som alla idrottsföreningar i Sverige sannolikt har behövt gå någon gång.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*